Ste na strani:
gumb-videogalerija-siv gumbi-ze-veste-siva gumbi-mnenja-strank

oddaj-povprasevanje

eko subvencije za fasadoŽelite prejeti subvencijo za izdelavo fasade ali izoliranje podstrešja?

Vložite pisno vlogo na EKO sklad, j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana. Pri tem pa vam lahko osebno pomagam.

 

Celotno besedilo javnega poziva lahko prenesete s klikom na spodnjo povezavo. Kratki izvlečki pa so nanizani v nadaljevanju.

Celotno besedilo javnega razpisa:

Subvencije za fasado, izolacijo podstrešja pdf_small Subvencija za fasade - za večstanovanjske stavbe.

Subvencije za fasado, izolacijo podstrešja pdf_small Subvencija za fasade - za stanovanjske stavbe. 

Obrazec za oddajo vloge: Obrazec - subvencije za fasado, izoliranje podstrešja pdf_small Subvencija za fasade

V okviru naših storitev, poskrbimo za izdelavo fasade in izoliramo podstrešje. Poskrbimo za dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na razpisane subvencije.

Za vse informacije sem na voljo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
 

Poleg subvencij za obnovo fasade, lahko kandidirate tudi za:

A - vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema
B - vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso
C - vgradnjo toplotne črpalke za pripravo sanitarne tople vode in/ali centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
D - vgradnjo prvega sistema centralnega ogrevanja pri obnovi stanovanjske stavbe v primeru priključitve na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije
E - vgradnjo lesenega stavbnega pohištva (okna, balkonska vrata, zastekljene površine) pri obnovi stanovanjske stavbe
F - toplotno izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
G - toplotno izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

F - toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude za fasado se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade, skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega fasadnega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,3 W/m2K.
 
Priznani stroški vključujejo:
  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
  • nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
  • obdelavo špalet;
  • nabavo in vgradnjo okenskih polic.
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe in ne več kot 12 € na m2 za največ 200 m2 toplotne izolacije fasade stanovanjske enote in največ 150 m2 pri večstanovanjskih stavbah.

V okviru naših storitev, poskrbimo za izdelavo fasade, izoliramo podstrešje in ustrezno prenovimo vaš sistem ogrevanja. Poskrbimo za dokumentacijo, ki je potrebna za prijavo na razpisane subvencije.

Za vse informacije sem na voljo na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

G - toplotna izolacija strehe oziroma podstrešja pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu podstrešju z najmanj 25 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤ 0,18 W/m2K.
Pravica do nepovratne finančne spodbude ne more biti dodeljena, če je toplotna izolacija na obstoječi strehi oziroma podstrešju deloma že vgrajena in želi vlagatelj vgraditi le dodatni toplotno izolacijski material
Priznani stroški vključujejo:
  • nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala, vključno s parno zaporo;
  • nabavo in vgradnjo paroprepustne folije oziroma drugih materialov v funkciji sekundarne kritine;
  • zaključne obloge pri izolaciji strehe npr. mavčno-kartonske plošče, lesene in druge obloge, pri izolaciji stropa proti neogrevanemu podstrešju pa npr. izdelava betonskega estriha, lesene pohodne obloge,...
Višina nepovratne finančne spodbude znaša največ 25 % priznanih stroškov naložbe in ne več kot 10 € na m2 za največ 150 m2 toplotne izolacije strehe oziroma podstrešja stanovanjske enote.
 
gumb-videogalerija-siv gumbi-ze-veste-siva gumbi-mnenja-strank oddaj-povprasevanje